عکس| خرید بزرگ پرسپولیس در اصفهان رویت شد/ یک امضا تا سپاهانی شدن لیموچی

0
1

یکی این که گزینه‌های پرسپولیس و استقلال سر از اصفهان در آوردند و حوالی سپاهان رویت شدند.