عکس| حمله علی کریمی به صادق درودگر؛ واسه نونه… واسه نونه!

علی کریمی به حرف‌های روز گذشته صادق درودگر واکنش نشان داد.

Related Posts

Recent Stories