عکس| این صعود حتی پرنس ویلیام را خوشحال کرد

0
8

شاهزاده ویلیام از اینکه استون ویلا توانسته بعد از ۴۱ سال سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کند، بسیار خوشحال است.