عکس| اولین واکنش حزباوی به رفتار ضدایرانی قطری‌ها

0
8

مدافع ایرانی پس از پایان کارش در السد تصویر معناداری از خود با لباس تیم ملی ایران منتشر کرد.