عکس| اولین ازدواج دو ورزشکار ایرانی در یک رشته

0
7

دو وزنه بردار ایران طی مراسمی با یکدیگر ازدواج کردند.