عکس اتفاق باورنکردنی و قابل تحسین در تیم خاطره ساز فوتبال ایران/ رئیس مادام العمر منصوب شد

بهمن صالح نیا به عنوان مؤسس و پدر باشگاه ملوان بندرانزلی در سال ۱۳۴۸ بیش از سه دهه سرمربی ملوانان در سطح اول فوتبال کشور بوده است.

Related Posts

Recent Stories