عکس| آتش بازی احمد نوراللهی با شلیک دو موشک

0
3

درخشش ستاره ایرانی الوحده بازهم ادامه داشت و این بار دو شوت دیدنی او وارد دروازه صدرنشین لیگ امارات شد.