علی کریمی: در هر لیگی به جز ایران دیده می‌شوید!

0
9

لژیونر ایرانی شاغل در ترکیه به مقایسه دربی حساس گالاتاسرای – فنرباغچه و دربی تهران پرداخت.