علی پروین جمله تاریخی‌اش را تکرار کرد؛ هیئت مدیره هم یعنی کشک!

علی پروین اسطوره فوتبال ایران و پرسپولیس که به تازگی ۷۵ ساله شده، می‌گوید: همیشه گفتم و باز هم می‌گویم حضور در هیئت مدیره یعنی هفته‌ای یا ماهی یک بار دور هم جمع شدن، جوک گفتن و خندیدن!

Related Posts

Recent Stories