علی پروین به سیم آخر زد؛ از آنها شکایت خواهم کرد

0
7

علی پروین در به شایعه عجیب پیرامون خود واکنش نشان داد.