علی پروین بازداشت شد؟/ اطلاع رسانی قوه قضاییه درباره اسطوره پرسپولیس

0
6

اخبار منتشر شده در مورد بازداشت علی پروین در ارتباط با پرونده کوروش کمپانی به نقل از دادستانی تهران صحت ندارد.