عضو هیات مدیره آبی ها؛ یک مدیر برنامه به باشگاه استقلال قول داد/ بازیکن معمولی که این همه سروصدا ندارد

عضو هیات مدیره استقلال می گوید ماجرای سعید صادقی بازی رسانه ای بوده است.

Related Posts

Recent Stories