عصبانیت رونالدو از تعویض شدنش در لیگ قهرمانان

رونالدو از اینکه در جریان بازی با یانگ بویز تعویض شد ناراحت بود و با سولشائر هم در این مورد صحبت کرد

Related Posts

Recent Stories