طلبکار استقلال وکیل انگلیسی گرفت!

0
4

به نظر می‌رسد عزم یکی از طلبکاران خارجی استقلال برای نقد کردن طلبش حسابی جزم شده است.