طعنه نصیرزاده به بیرانوند؛ به کسی که از فاصله ۷۰-۷۵ متری گل می‌خورد، می‌گویند عقاب آسیا!

0
6

مدیرعامل باشگاه تراکتور به صورت غیرمستقیم به علیرضا بیرانوند سنگربان پرسپولیس طعنه زد.