صحبت‌های خصوصی کارلوس کی‌روش با نبی/ آیا فدراسیون تمکین می‌کند؟

دستمزد کارلوس کی‌روش این بار در تیم ملی با دستمزد قبلی او قابل قیاس نیست اما مربی پرتغالی با همان انرژی گذشته در حال کار کردن است.

Related Posts

Recent Stories