صابر حردانی اعصاب نداشت!/ ترابی متعجب شد

مدافع راست ملی پوش فولاد خوزستان در دیدار با پرسپولیس عصبی نشان داد.

Related Posts

Recent Stories