شکایت جنجالی یاران اسماعیلی از تیم ابراهیمی

باشگاه العربی قطر به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و تکمیل مدت قرنطینه بازیکن مبتلا به کرونا از باشگاه الوکره این کشور شکایت کرد.

Related Posts

Recent Stories