شکایت باشگاه بلژیکی از پرسپولیس به خاطر بازیکن سابق استقلال!

آخرین وضعیت پرونده شکایت باشگاه کورتریک بلژیک از پرسپولیس اعلام شد.

Related Posts

Recent Stories