شوک به مهدی طارمی پیش از دیدار ایران – اروگوئه/ ماجرا چه بود؟  

0
39

مهدی طارمی ساعاتی پیش از دیدار در برابر اروگوئه متوجه شد در ترکیب ثابت تیم ملی قرار نگرفته است.