شوک بزرگ به تیم ملی در ورزشگاه آزادی/ سرمربی پرسپولیسی روی لبه تیغ!

0
5

شکست تیم ملی در یک مسابقه خانگی نزدیک بود سرنوشت فوتبال ما را عوض کند.