شهریار و ریکاردو؛ ستاره‌های خندان در تیم‌های گریان/ اگر تراکتور مهاجم یا سپاهان هافبک داشت!

0
5

هر چقدر لیگ بیست و سوم برای دو تیم بزرگ شهرستانی با ناکامی از رسیدن به قهرمانی تمام شد، برای دو ستاره بزرگ آنها خاطره خوش باقی گذاشت