شفاف‌سازی ستاره استقلال: شادی ازبک‌ها به خاطر نباختن به ایران نبود

0
6

در پایان بازی ایران – ازبکستان اعضای تیم میهمان عکسی به یادگار گرفتند که رسانه‌های ایران این شادی و عکس را این طور وانمود کردند که به خاطر نباختن به ایران بود.