شرط عجیب و باورنکردنی زنیت برای جدایی سردار آزمون/ قرارداد جدید را امضا کن اما…

باشگاه زنیت روسیه قصد دارد با ارائه پیشنهادی به باشگاه لیون ستاره ایرانی اش را به صورت مشروط به این باشگاه فرانسوی منتقل کند.

Related Posts

Recent Stories