شرط جدید اسکوچیچ برای بازگشت مهدی طارمی/ وضعیت پیچیده شد

شنیدیم پس از پیروزی تیم ملی مقابل سوریه، عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال در تماس اسکایپی ضمن تبریک به اسکوچیچ از او خواسته است طارمی را برگرداند اما…

Related Posts

Recent Stories