شرایط فدراسیون فوتبال از اسکوچیچ نگران‌کننده‌تر است

در آستانه جام جهانی اقتدار نداشته فدراسیون فوتبال به مراتب نگران‌کننده‌تر از وضعیت اسکوچیچ است

Related Posts

Recent Stories