شایعه در شهر؛ نکونام و استقلال به پایان خط نزدیک شدند!

0
5

شایعه جدایی نکونام از استقلال جدی تر از روزهای قبل به گوش می‌‍رسد و احتمال قطع همکاری قوت گرفته است.