شایعات جنجالی در خصوص محرومیت مجیدی/ یک ادعای عجیب هم مطرح شد

شایعات زیادی در مورد محرومیت مجیدی شنیده می‌شود که البته سندی حداقل برای رسانه‌ها وجود ندارد.

Related Posts

Recent Stories