سیدجلال در نقش کریم باقری/ وظیفه پررنگ سوپرمن در رختکن پرسپولیس

0
4

در حالی سیدجلال قرار است به عنوان دستیار با گاریدو سرمربی جدید پرسپولیس همکاری کند که او در مسیر کریم باقری گام برمیدارد.