سیاوش یزدانی از لیست استقلال خارج شد/ کدام بازیکن جای مدافع آبی‌ها را می‌گیرد؟

با تصمیم باشگاه استتقلال قرارداد سیاوش یزدانی یک طرفه فسخ شد.

Related Posts

Recent Stories