سکوت مسی درباره انتقالش به پاری‌سن‌ژرمن شکست/ من اشتباه نکردم

لیونل مسی در مصاحبه با نشریه فرانس‌فوتبال گفت که انتخاب پاری‌سن‌ژرمن برای ادامه فوتبالش اصلاً اشتباه نبوده است.

Related Posts

Recent Stories