سورپرایز بزرگ در ترکیب تیم ملی آلمان برای یورو ۲۰۲۴/ قلم قرمز روی اسم دو ستاره

0
4

یولیان ناگلزمن تصمیم گرفت متس هوملس و لئون گورتسگا را به تیم ملی آلمان دعوت نکند.