سرپرست جدید استقلال مشخص شد

0
6

فراز فاطمی به احتمال ۹۹ درصد سرپرست جدید تیم فوتبال استقلال خواهد بود.