سرانجام توافق شد؛ پدیده لیگ در یک قدمی پرسپولیس

0
2

بازیکن موثر تیم فوتبال آلومینیوم اراک در یک قدمی پیوستن به پرسپولیس قرار دارد.