ستاره پرسپولیس با خطیر پیش قرارداد هم بسته بود؟/ هنوز دو نفر متن پیش‌قرارداد اولیه اورونوف با استقلال را دارند

0
5

یکی از مباحث مهم مطرح شده طی روزهای اخیر بحث قرارداد اورونوف با باشگاه پرسپولیس در نیم فصل لیگ برتر گذشته است.