ستاره دورگه ایرانی؛ از ایران رفتم چون من را نخواستند/ ترجیح دادم برای تیم ملی این کشور بازی کنم

0
6

سنتر ایرانی تیم بسکتبال ترکیه گفت: سلیقه مربیان نبودم و ترجیح دادم برای ترکیه بازی کنم.