ستاره ایرانی در ترکیه رکورد زد و طلا گرفت!

0
6

در جریان برگزاری رقابت ماده ۴۰۰ متر با مانع مسابقات بین‌المللی ترکیه مهدی پیرجهان عنوان نخست را کسب کرد و قهرمان شد.