ستاره استقلال از همان اول برای جدایی شرط گذاشت!/ خداحافظی با آبی ها با پیشنهاد تیم های عربی!

مدافع خارجی استقلال به دنبال جدایی و حضور در لیگ های حوزه خلیج فارس است.

Related Posts

Recent Stories