سامان قدوس – استقلال؛ فقط به یک شرط

0
6

بعد از پایان قرارداد با برنتفورد، حالا سامان قدوس مورد توجه مالمو در لیگ سوئد و همچنین استقلال از لیگ ایران قرار گرفته است.