سؤال خبرنگار اماراتی؛ مجیدی برای تیم ملی امارات مناسب است؟

0
32

راشد الفلاسی خبرنگار اماراتی در توئیت خود پرسش جالبی را در مورد فرهاد مجیدی منتشر کرده است.