زیدان به سکوت خود در مورد مربیگری‌اش پایان داد/ زیزو به زودی برمی‌گردد

زین‌الدین زیدان به طور شفاف در مورد ایده‌های مربیگری خود برای آینده به طور شفاف حرف زد.

Related Posts

Recent Stories