زور تیم ملی ایران به برزیل نرسید/ اولین شکست در کارنامه پائز

0
8

تیم ملی والیبال برزیل در نخستین دیدار دوستانه برابر تیم ملی ایران به برتری رسید.