زمان معارفه و حضور طارمی در تمرین اینتر مشخص شد

0
5

ظرف دو تا سه روز آینده معارفه مهدی طارمی برگزار می‌شود و این بازیکن شنبه هفته آینده در کمپ آپیانو جنتیله، نخستین تمرین خود را با اینتر برگزار می‌کند.