زمان آغاز تمرینات پرسپولیس مشخص شد

0
7

زمان آغاز تمرینات پرسپولیس بعد از چند روز تعطیلی اعلام شد.