رکورد جالب توجه استقلال در لیگ امسال!

0
6

در لیگ بیست و سوم هیچ تیمی به اندازه استقلال با ضربه سر گل نزده است.