رکورد تاریخی برای مهاجم استقلال در روز شکست سنگین تیم ملی

0
5

۴۶ سال قبل در چنین روزی اگرچه تیم ملی شکست سنگینی را پذیرفت اما رکوردی تاریخی برای یکی از چهره‌های ماندگار استقلال ثبت شد.