رونمایی از مهاجمی که با پرسپولیس توافق کرد/ سرخ ها لیگ را با مهاجم برزیلی شروع می کنند؟

پرسپولیس همچنان به دنبال جذب مهاجم خارجی پیش از آغاز لیگ است.

Related Posts

Recent Stories