روس ها سراغ ۲ستاره نامدار کشتی ایران آمدند/ واکنش به پیشنهاد وسوسه انگیز به یزدانی و عموزاد

روس ها از دو ستاره کشتی ایران برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ دعوت کرده اند.

Related Posts

Recent Stories