روسیه حریف وحدت و یارانش نشده بود!

0
40

اولین حریف تدارکاتی تیم ملی ایران در سال جدید تیم ملی روسیه است که سابقه طولانی در فوتبال اروپا دارد.