روز درخشان بیرو؛ اوج کار سنگربان پرسپولیس کجا بود؟/ توقع از گلر اول تیم ملی همیشه همین است

0
6

همه از عملکرد درخشان بیرانوند در مقابل هوادار حرف می‌زنند او که یک تنه ضامن پیروزی پرسپولیس و بقا در کورس قهرمانی شد.